Βιβλιοθήκη

Εδώ θα βρεις περαιτέρω στοιχεία για το Μπορούμε και τι έχουμε κάνει τα προηγούμενα έτη

Καταστατικό

Ο σκοπός, οι στόχοι και η εσωτερική οργάνωση του Μπορούμε

DOWNLOAD PDF

Κώδικας Λειτουργίας & Δεοντολογίας

Κώδικας Λειτουργίας & Δεοντολογίας

DOWNLOAD PDF

Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων

ετήσια Έκθεση απολογισμού

DOWNLOAD PDF

Απολογισμοί δράσεων

Οι δράσεις & τα αποτελέσματα προηγούμενων ετών

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Οικονομικοί απολογισμοί

Τα έσοδα & έξοδα του Μπορούμε

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Μέλος των δικτύων

Διακρίσεις

ΙΟΥΛ 2023

Βράβευση από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

ΜΑΪ 2023

Βράβευση από το Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η ΧΑΡΑ»

ΦΕΒ 2023

Βράβευση από το Σωματείο Επαγγελματιών Πωλητών Δ’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών

ΦΕΒ 2023

Βράβευση από τον Δήμο Αιγάλεω

ΦΕΒ 2023

Βράβευση από τον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου

ΜΑΪ 2022

Βράβευση από τον Δήμο Λαρισαίων

ΔΕΚ 2021

Βράβευση από τη Δομή Παροχής Συσσιτίου Ρόδου

ΙΟΥΝ 2021

Βράβευση από το «Σεντούκι της Γιαγιάς»