Βιβλιοθήκη

Εδώ θα βρεις περαιτέρω στοιχεία για το Μπορούμε και τι έχουμε κάνει τα προηγούμενα έτη

Καταστατικό

Ο σκοπός, οι στόχοι και η εσωτερική οργάνωση του Μπορούμε

DOWNLOAD PDF

Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων

ετήσια Έκθεση απολογισμού

DOWNLOAD PDF

Απολογισμοί δράσεων

Οι δράσεις & τα αποτελέσματα προηγούμενων ετών

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Οικονομικοί απολογισμοί

Τα έσοδα & έξοδα του Μπορούμε

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Μέλος των δικτύων

Διακρίσεις

ΙΟΥΛ 2017

Βράβευση από "Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Η Ελπίδα"

ΙΟΥΝ 2017

Βράβευση από τον φορέα "Οι Φίλοι του Παιδιού"

ΜΑΡ 2017

Βράβευση από την Τράπεζα Τροφίμων, Παράρτημα Θεσσαλονίκης

ΙΑΝ 2017

Βραβείο Άφοβης Προσφοράς από NYSY Studios

ΙΑΝ 2017

Βράβευση από Όμιλο Φίλων UNESCO

ΔΕΚ 2016

Βράβευση σε διαγωνισμό από την Fair Trade Hellas

ΔΕΚ 2016

Βράβευση από το Δήμο Θεσσαλονίκης

ΝΟΕ 2016

Τιμητική διάκριση από την "Αυλή του Κόσμου"