Βιβλιοθήκη

Εδώ θα βρεις περαιτέρω στοιχεία για το Μπορούμε και τι έχουμε κάνει τα προηγούμενα έτη

Καταστατικό

Ο σκοπός, οι στόχοι και η εσωτερική οργάνωση του Μπορούμε

DOWNLOAD PDF

Κώδικας Λειτουργίας & Δεοντολογίας

Κώδικας Λειτουργίας & Δεοντολογίας

DOWNLOAD PDF

Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων

ετήσια Έκθεση απολογισμού

DOWNLOAD PDF

Απολογισμοί δράσεων

Οι δράσεις & τα αποτελέσματα προηγούμενων ετών

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Οικονομικοί απολογισμοί

Τα έσοδα & έξοδα του Μπορούμε

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Μέλος των δικτύων

Διακρίσεις

ΦΕΒ 2019

Βραβειο από την Πειραϊκό Εκπαιδευτικό Κέντρο ΑμΕΑ

ΙΑΝ 2019

Βραβρείο από τη Κίνηση Πολιτών Δυτικής Αθήνας

ΙΑΝ 2019

Βράβευση από τον Σύλλογο Διαβητικών Χίου

ΙΑΝ 2019

Βράβευση από Πνοή Ελπίδας Θέρμης

ΔΕΚ 2018

Βράβευση από την Οικουμενική Ένωση Κωνσταντινουπολιτών

ΣΕΠ 2018

Βράβευση από τον Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιού &ΑμεΑ

ΜΑΪ 2018

Βράβευση από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων "Η Ελπίδα"

ΙΑΝ 2018

Βράβευση από τον Σύλλογο Διαβητικών Χίου