Η Οργάνωση

Το Μπορούμε είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και την αύξηση της επισιτιστικής στήριξης σε όλη την Ελλάδα.

Η ολιστική προσέγγιση του Μπορούμε υλοποιείται καθημερινά μέσω των παρακάτω προγραμμάτων:

  • Διάσωση & Προσφορά Τροφίμων: ο πιο εύκολος και άμεσος τρόπος διάσωσης τροφίμων κάθε είδους & προσφοράς αυτών σε κοινωφελείς φορείς σε όλη την Ελλάδα

 Όραμα μας είναι μια κοινωνία, η οποία θα ενστερνίζεται ευρέως τις αξίες του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς, ενώ ταυτόχρονα η σπατάλη τροφίμων δε θα είναι πια αποδεκτή.