Σχήμα Πιστοποίησης No Food Waste

01

Σκοπός

Το πρώτο Σχήμα Πιστοποίησης επιχειρήσεων και οργανισμών για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων «NO FOOD WASTE», σε συνεργασία με την TÜV Austria Hellas
02

Γιατί;

Το Σχήμα Πιστοποίησης και το Σήμα «NO FOOD WASTE» δίνουν τη δυνατότητα στον Οργανισμό να:
  • Αναδεικνύει τη δέσμευσή του να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες διασφαλίζοντας πρόληψη της σπατάλης τροφίμων
  • Βελτιώνει σημαντικά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, εξοικονομώντας ταυτόχρονα φυσικών και οικονομικών πόρων
  • Ενδυναμώνει το κοινωνικό του αποτύπωμα και την εταιρική του κοινωνική ευθύνη μέσω δράσεων δωρεάς πλεονασμάτων τροφίμων για κοινωφελή σκοπό (στήριξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων που βιώνουν επισιτιστική ανασφάλεια ή ένδεια)
  • Συμβάλλει στην ευρύτερη ευαισθητοποίηση για το φαινόμενο της σπατάλης τροφίμων και τη διάδοση καλών πρακτικών για την πρόληψή του
  • Υποστηρίζει έμπρακτα το έργο και τις δράσεις του Μπορούμε για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων σε όλη την Ελλάδα


03

Πώς;

  • Η πρωτοποριακή αυτή υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων (πρωτογενής παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, μεταποίηση, αποθήκευση, χονδρική και λιανική διάθεση, παροχή υπηρεσιών όπως εστίαση, φιλοξενία), καθώς και σε άλλους οργανισμούς και εγκαταστάσεις όπου παρέχεται σίτιση (π.χ. εκπαιδευτικές δομές, μονάδες υγειονομικής περίθαλψης κ.α.)
  • Ο Οργανισμός υιοθετεί και εφαρμόζει μια ολιστική προσέγγιση Πολιτικής - Δέσμευσης "No Food Waste"
  • Αναπτύσσει διαρκώς αξιολογούμενες μεθόδους διαχείρισης και αξιοποίησης των τροφίμων, με στόχο τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση της σπατάλης τροφίμων, σε όλα τα στάδια λειτουργίας του
  • Ακολουθεί στρατηγική ανάπτυξης δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των εργαζομένων, των εταίρων, των πελατών, των επισκεπτών του, και εν γένει του συνόλου των εμπλεκόμενων μερών
  • Ξεκινήστε με το πρώτο βήμα, την Υποβολή της Αίτησης Πιστοποίησης «NO FOOD WASTE» στην TÜV Austria Hellas (για περισσότερες πληροφορίες και τα βήματα της διαδικασίας πιστοποίησης εδώ)

Μπορείς να βοηθήσεις!

Εάν θέλεις να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου για το παραπάνω πρόγραμμα μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας τηλεφωνικά στο 2103237805 ή ηλεκτρονικά στο [email protected] προκειμένου να συζητήσουμε πως θα προσφέρεις βοήθεια με τον τρόπο που ανταποκρίνεται στις δικές σου επιθυμίες.