Διάσωση & Προσφορά Τροφίμων

01

Σκοπός

Ο περιορισμός της σπατάλης τροφίμων και η αύξηση της επισιτιστικής προσφοράς προς κοινωφελείς φορείς και τους ωφελούμενους τους, μέσω του πιο εύκολου, γρήγορου και άμεσου τρόπου, του μηχανισμού διάσωσης και προσφοράς τροφίμων του Μπορούμε!
02

Γιατί;

  • Καλύπτουμε διατροφικές ανάγκες συνανθρώπων μας σε ανάγκη σώζοντας φαγητό 
  • Στηρίζουμε κοινωφελείς φορείς στο έργο τους μέσω της κάλυψης επισιτιστικών αναγκών 
  • Προσφέρουμε τον πιο εύκολο τρόπο προσφοράς φαγητού σε κάθε δυνητικό δωρητή 
  • Ενδυναμώνουμε την κοινωνική αλληλεγγύη 
  • Μειώνουμε τα οργανικά απορρίμματα και με αυτόν τον τρόπο την εκπομπή μεθανίου στην ατμόσφαιρα, το οποίο είναι 25 φορές πιο επιβλαβές από το διοξείδιο του άνθρακα όσον αφορά το φαινόμενο του θερμοκηπίου
03

Πώς;

  • Χαρτογραφούμε τις επισιτιστικές ανάγκες των κοινωφελών φορέων όλης της Ελλάδας 
  • Λαμβάνουμε ενημέρωση για προσφορές τροφίμων από κάθε είδους δωρητή 
  • Συνδέουμε την προσφορά με την ανάγκη βάσει της πραγματικής επισιτιστικής ανάγκης του κοινωφελή φορέα τη δεδομένη στιγμή της δωρεάς και τη γεωγραφική εγγύτητα του δωρητή με τον κοινωφελή φορέα 
  • Συντονίζουμε την παραλαβή των δωρεών από τον κοινωφελή φορέα 
  • Δε μεταφέρουμε, δεν αποθηκεύουμε και δε διανέμουμε τρόφιμα ή φαγητό

Μπορείς να βοηθήσεις!

Εάν θέλεις να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου για το παραπάνω πρόγραμμα μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας τηλεφωνικά στο 2103237805 ή ηλεκτρονικά στο [email protected] προκειμένου να συζητήσουμε πως θα προσφέρεις βοήθεια με τον τρόπο που ανταποκρίνεται στις δικές σου επιθυμίες.