Μπορούμε στη Λαϊκή

01

Σκοπός

Η μείωση της σπατάλης του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα μέσω της αξιοποίησης των αδιάθετων προϊόντων από τους πάγκους των παραγωγών και εμπόρων στις λαϊκές αγορές, με στόχο τη διάθεσή τους υπέρ κοινωφελών φορέων της ίδιας περιοχής για τη στήριξη ατόμων που βρίσκονται σε διατροφική ανασφάλεια
02

Γιατί;

  • Προσφορά τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε επισιτιστική ανασφάλεια και δεν έχουν τακτική πρόσβαση σε θρεπτικό φαγητό
  • Στήριξη κοινωφελών φορέων στο πολύτιμο έργο τους
  • Μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης λόγω οργανικών απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στους ΧΥΤΑ
  • Πρακτική εμπειρία των εθελοντών, παραγωγών, πελατών λαϊκής αγοράς για το πόσο εύκολο είναι να διασωθούν τρόφιμα με τη βοήθεια του Μπορούμε
  • Ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης στο επίπεδο της γειτονιάς
03

Πώς;

  • Συντονίζουμε την ομάδα εθελοντών που θα σώσει & προσφέρει τα προϊόντα από επιλεγμένη λαϊκή αγορά
  • Επιλέγουμε τον κατάλληλο κοινωφελή φορέα αποδέκτη βάσει των πραγματικών επισιτιστικών του αναγκών και τη γεωγραφική εγγύτητα με την συγκεκριμένη λαϊκή αγορά
  • Εκπαιδευμένοι εθελοντές με διακριτικά του Μπορούμε, προχωρούν στην άμεση, οργανωμένη, και συντονισμένη συλλογή των αδιάθετων προϊόντων
  • Τα προϊόντα προσφέρονται από τον κοινωφελή φορέα άμεσα στους ωφελούμενους τους

Μπορείς να βοηθήσεις!

Εάν θέλεις να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου για το παραπάνω πρόγραμμα μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας τηλεφωνικά στο 2103237805 ή ηλεκτρονικά στο [email protected] προκειμένου να συζητήσουμε πως θα προσφέρεις βοήθεια με τον τρόπο που ανταποκρίνεται στις δικές σου επιθυμίες.