;

Το Δημοτικό Σχολείο Οινοφύτων συγκεντρώνει τρόφιμα για απόρους

Τρι 27 Δεκεμβρίου 2011
Τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Οινοφύτων με τη βοήθεια των οικογενειών τους, συγκέντρωσαν τρόφιμα μέσω του"Μπορούμε"για την ενίσχυση των απόρων που έχουν απευθυνθεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Οινοφύτων.