;

Πετάμε νερό και φαγητό που θα έτρεφε 1 δισ. ανθρώπους

Παρ 18 Μαΐου 2012
Απαιτείται συνεργασία των μεγάλων εταιρειών και των κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προσκλήσεων. Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα του forum “Powering Progress Together” που διοργανώθηκε από τη Shell στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Τα επόμενα χρόνια, η αύξηση του πληθυσμού της γης θα δημιουργήσει μεγαλύτερες ανάγκες σε ενέργεια, νερό και φαγητό, και άρα θα πρέπει η ανθρωπότητα να βρει τρόπους προκειμένου να καλύψει αυτές τις αυξημένες ανάγκες. Στο forum του Ρότερνταμ, πανεπιστημιακοί, πολιτικοί και άνθρωποι των επιχειρήσεων, παρουσίασαν τις προτάσεις τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που είναι μπροστά μας. Μεταξύ των βασικών συμπερασμάτων που προκύπτουν είναι ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αποτελεί ένα υψηλό ιδανικό αλλά μια καθημερινή πρακτική. Επιπλέον τονίστηκε ότι οι επενδύσεις στην πράσινη οικονομία δε συμβάλλουν μόνο στη βιωσιμότητα αλλά έχουν θετικό οικονομικό αντίκτυπο και δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Ωστόσο προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικοί θα χρειαστεί η συνεργασία όλων των κοινωνικών εταίρων και κυρίως απαιτούνται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και στις πολιτικές για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Τέλος επισημάνθηκε ότι χωρίς την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις νέες ανάγκες που προκύπτουν. Το πρόβλημα Μερικά από τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν στο Ρότερνταμ και δίνουν ανάγλυφη την εικόνα των προκλήσεων που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον είναι: Ο κόσμος θα χρειάζεται 30% περισσότερο νερό, 45% περισσότερη ενέργεια και 50% περισσότερη τροφή μέχρι το 2030. Σήμερα η κατανάλωση νερού στη γεωργία αντιπροσωπεύει το 70% της συνολικής κατανάλωσης νερού, η βιομηχανία το 20% και η οικιακή κατανάλωση το 10%. Ωστόσο οι παραγωγοί ενέργειας περιλαμβάνονται μεταξύ των μεγαλύτερων βιομηχανικών καταναλωτών φρέσκου νερού παγκοσμίως. Σε κάποιες χώρες στον Περσικό κόλπο, η ενέργεια για την αφαλάτωση του νερού αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης πετρελαίου. Στις ΗΠΑ, η ηλεκτροπαραγωγή αντιπροσωπεύει το 40% της συνολικής κατανάλωσης φρέσκου νερού. Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει 85% αύξηση στη ζήτηση κρέατος στα έτη μεταξύ 2000 και 2030. Η παραγωγή κρέατος και γαλακτοκομικών απαιτούν μεγάλη κατανάλωση νερού: περίπου 1.500 λίτρα νερού χρειάζονται για την παραγωγή 1 κιλού μοσχαρίσιου κρέατος. Ακόμη και το φαγητό που πετιέται προκαλεί επιπλέον κατανάλωση φρέσκου νερού, ορυκτών καυσίμων, αλλά και εκπομπές μεθανίου, διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διαδικασία αποσύνθεσης. Εκτιμάται ότι το νερό και το φαγητό που πετιέται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, θα μπορούσε να θρέψει 1,5 δισ. ανθρώπους ετησίως. Πηγή: www.capital.gr