;

250 μερίδες μαγειρεμένο φαγητό προσφέρθηκαν μέσω του προγράμματος"Βοήθεια στο Σπίτι"στην Κηφισιά

Τετ 20 Νοεμβρίου 2013
Η εταιρεία Γευσήνους επικοινώνησε μαζί μας την προηγούμενη εβδομάδα για να μας ενημερώσει ότι θα ήθελε να προσφέρει 250 μερίδες μαγειρεμένου φαγητού σε κάποιον φορέα που έχει ανάγκη. Κοντά στην έδρα της εταιρείας βρίσκεται η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κηφισιάς με την οποία δικτυώθηκε η προσφορά. Καθημερινά, μέσω του προγράμματος"Βοήθεια στο σπίτι", η Κοινωνική Υπηρεσία Κηφισιάς στηρίζει άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα όσους ζουν μόνοι τους, όσους δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την εταιρεία Γευσήνους για την ευγενική προσφορά της!