;

Συμμετοχή Μπορούμε στο διεθνές Συνέδριο "Towards halving food waste in Europe"

Τρι 18 Ιουνίου 2024

Με ξεχωριστό ενδιαφέρον συμμετέχουμε στο διήμερο (18-19/06) Διεθνές Συνέδριο "Towards halving food waste in Europe, που πραγματοποιείται στην Ολλανδία με τη συμμετοχή υπευθύνων χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεων, οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και επιστημονικών φορέων από όλη την Ευρώπη και πρωτοπόρους από τη διεθνή κοινότητα.

«Ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 12.3 [μείωση κατά 50% ως το 2030] είναι μέσω της ενίσχυσης συνεργατικών προσπαθειών για την εξάλειψη της σπατάλης τροφίμων σε όλα τα στάδια αλυσίδας αξίας τροφίμων», όπως επισημαίνουν για την πρωτοβουλία της διάσκεψης οι διοργανωτές.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης στόχος είναι η ενημέρωση, η ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των συμμετεχόντων και η διάχυση αποτελεσματικών εργαλείων (πολιτικές, εθελοντικές πρωτοβουλίες, συνέργειες, καινοτόμες λύσεις). Μεταξύ των επιμέρους θεματικών, περιλαμβάνονται: συμπράξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, ποσοτικοποίηση αποβλήτων τροφίμων, πολιτικές και νομοθεσία, εφαρμοσμένες πρακτικές επιχειρήσεων, παρεμβάσεις για την πρόληψη σπατάλης τροφίμων στα νοικοκυριά. Επιπλέον, θα πραγματοποιήσουμε επισκέψεις πεδίου σε φορείς και επιχειρήσεις στην Ολλανδία.

Η διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί πρωτοβουλία του ιδρύματος Food Waste Free United (σύμπραξη φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ολλανδία για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων σε εθνικό επίπεδο) σε συνεργασία με το ολλανδικό Υπουργείο Γεωργίας, Επισιτιστικής Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων, το Πανεπιστήμιο Wageningen και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πρωτοβουλία Global Champions 12.3 coalition

Συμμετέχουν εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυβερνήσεων και αρμόδιων δημόσιων αρχών κρατών μελών ΕΕ, επιχειρήσεις από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και καταναλωτών, Πανεπιστήμια, πανευρωπαϊκοί φορείς εκπροσώπησης / κλαδικοί φορείς, πάροχοι καινοτόμων λύσεων, καθώς και πρωτοπόρες οργανώσεις και φορείς εκτός Ευρώπης.

Παράλληλα με το Διεθνές Συνέδριο, θα πραγματοποιηθεί και η 15η συνεδρίαση της EU Platform on Food Losses and Food Waste, στην οποία συμμετέχει το Μπορούμε από τη σύστασή της το 2016.

Το κεντρικό ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι η τρέχουσα κατάσταση για την επίτευξη των στόχων μείωσης της σπατάλης τροφίμων σε επίπεδο ΕΕ και οι προοπτικές στα επιμέρους κράτη μέλη ΕΕ (στον απόηχο της χθεσινής θέσης που υιοθέτησε το Συμβούλιο Υπουργών ΕΕ επί της νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση νομικά δεσμευτικών στόχων).