;

Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων - Απολογισμός 2023

Πεμ 30 Μαΐου 2024

Ένας από τους σκοπούς της εθελοντικής συμφωνίας «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων», που συντονίζει το Μπορούμε, είναι η ανταλλαγή γνώσης, η διάχυση καλών πρακτικών, καθώς και η ανάδειξη πεδίων συνεργασίας ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη και κατά μήκος της αλυσίδας αξίας τροφίμων για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου.

Με ιδιαίτερη χαρά δημοσιεύουμε κάθε χρόνο την Έκθεση - Απολογισμό, στην οποία καταγράφουμε δράσεις πρόληψης & μείωσης σπατάλης τροφίμων, που υλοποιούν Μέλη της Συμμαχίας.

Ευχαριστούμε θερμά τα Μέλη για την ουσιαστική συμβολή -μέσω πρωτοβουλιών & δράσεων- στη συλλογική προσπάθεια για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα με σημαντικό κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Θα βρείτε την Έκθεση - Απολογισμό 2023 στην ιστοσελίδα της Συμμαχίας, ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

https://foodsavingalliancegreece.gr/wp-content/uploads/2024/05/Alliance-FW-reductionGreece_Report-2023.pdf