;

Σε αναμονή νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ημερομηνίες σήμανσης στα τρόφιμα

Σαβ 10 Δεκεμβρίου 2022

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της ολομέλειας της Πλατφόρμας Εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε για τις Απώλειες και τη Σπατάλη Τροφίμων (EU Platform Food Losses and Waste), στην οποία συμμετείχε και το Μπορούμε ως μέλος, έγινε παρουσίαση της έρευνας καταναλωτή που διενεργήθηκε το 2022 στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να διερευνηθούν και δοκιμαστούν εναλλακτικοί τρόποι επισήμανσης της ημερομηνίας ανάλωσης στα τρόφιμα.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης αιτίας σπατάλης, αναμένεται τους επόμενους μήνες, νομοθετική πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση των κανόνων της Ε.Ε σχετικά με την επισήμανση ημερομηνίας στα τρόφιμα.

Σε πρόσφατη μάλιστα έρευνα που διενήργησε το #ΔΕΑΠΤ σε συνεργασία με το Μπορούμε και με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, μεταξύ άλλων ευρημάτων, επιβεβαιώθηκε ως μια από τις βασικές αιτίες σπατάλης, η σύγχυση που επικρατεί στους καταναλωτές μεταξύ των δύο ημερομηνιών σήμανσης.

Για το λόγο αυτό το Μπορούμε υλοποιεί την περίοδο αυτή διαδικτυακή εκστρατεία ενημέρωσης με στόχο την παροχή αναλυτικής πληροφόρησης στα ελληνικά νοικοκυριά γύρω από τις διαφορές στην ημερομηνία «ανάλωση έως» και την ημερομηνία «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από», ώστε να περιοριστεί η σπατάλη τροφίμων.

Ευχαριστούμε θερμά το Πράσινο Ταμείο για την πολύτιμη βοήθεια και το #ΔΕΑΠΤ για τη συνεργασία.