;

Σε 58,5 εκατομμύρια τόνους εκτιμάται η συνολική σπατάλη τροφίμων ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πεμ 16 Μαρτίου 2023

Σε 58,5 εκατομμύρια τόνους (περίπου 131 κιλά / κατά κεφαλήν) εκτιμάται ότι ανέρχεται η συνολική -σε επίπεδο Ε.Ε.- σπατάλη τροφίμων ετησίως.

Πρόκειται για τα αναθεωρημένα στοιχεία που δημοσίευσε προ ημερών η Eurostat, σε συνέχεια υποβολής στοιχείων από 4 ακόμα κράτη-μέλη Ε.Ε. σχετικά με τα εθνικά τους επίπεδα σπατάλης τροφίμων για το έτος αναφοράς 2020 (υπολείπεται ένα ακόμα κράτος-μέλος για την οριστικοποίηση των στοιχείων ΕΕ-27).

Η συνολική ως άνω ποσότητα και για τα 5 στάδια της αλυσίδας αξίας τροφίμων επιμερίζεται ως εξής (σε εκατομμύρια τόνους):

πρωτογενής παραγωγή: 6,1

επεξεργασία και μεταποίηση: 11,8

λιανεμπόριο και άλλη διανομή τροφίμων: 4,1

εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης: 5,3

νοικοκυριά: 31,3

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν υποβάλει οι αρμόδιες αρχές ως προς τα εθνικά επίπεδα, η συνολική -σε όλα τα στάδια της αλυσίδας- ετήσια σπατάλη τροφίμων στην Ελλάδα ανέρχεται σε περισσότερους από 2 εκατομμύρια τόνους (βρώσιμα και μη βρώσιμα μέρη τροφίμων).

Στην έκτακτη συνεδρίαση, που συγκάλεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της Πλατφόρμας Ε.Ε. για τις Απώλειες και τη Σπατάλη Τροφίμων, στην οποία μετέχει το Μπορούμε, υπήρξε ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για τα νέα στοιχεία σπατάλης τροφίμων σε επίπεδο Ε.Ε., σύμφωνα με τα στοιχεία (δεδομένα ή ελλείψει αυτών εκτιμήσεις) που έχουν υποβάλει τα κράτη μέλη για πρώτη φορά βάσει πλαισίου ενιαίας μεθοδολογίας μέτρησης.

Συζητήθηκαν περαιτέρω οι επιπτώσεις τους για την πρόληψη σπατάλης τροφίμων και τη θέσπιση νομικά δεσμευτικών στόχων μείωσης σε επίπεδο Ε.Ε. Ποσοτική αφετηρία (baseline) έναντι των οποίων θα τεθούν οι στόχοι μείωσης, θα αποτελέσουν τα ως άνω στοιχεία για το 2020. Εν εξελίξει βρίσκεται η προβλεπόμενη διαδικασία μελέτης αντικτύπου και η σχετική νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται για τον προσεχή Ιούνιο.

πηγή εικόνας και στοιχείων: Eurostat