;

Ψηλά στην περιβαλλοντική ατζέντα της Ε.Ε η σπατάλη τροφίμων

Πεμ 03 Νοεμβρίου 2022
Στο επίκεντρο της τελευταίας συνεδρίασης της ολομέλειας της Πλατφόρμας Εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε για τις Απώλειες και τη Σπατάλη Τροφίμων (EU Platform Food Losses and Waste), στην οποία συμμετείχε και το Μπορούμε ως μέλος, βρέθηκε η πρόσφατη ανακοίνωση των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα επίπεδα σπατάλης τροφίμων στην Ε.Ε.

Όπως αναφέρθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης, τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο ώστε να καθοριστεί - για πρώτη φορά με ενιαία μεθοδολογία -, τιμή αναφοράς (baseline), βάσει της οποίας θα θεσπιστούν στο εγγύς μέλλον νομικά δεσμευτικοί ποσοτικοί στόχοι μείωσης της σπατάλης σε επίπεδο Ε.Ε.

Η σχετική νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται το 2023 στο πλαίσιο και της επικείμενης αναθεώρησης της νομοθεσίας για τα απόβλητα (Waste Framework Directive) και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων ως τροφοδότη της κλιματικής κρίσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι η σπατάλη τροφίμων αρχίζει να κατέχει υψηλή θέση στην περιβαλλοντική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι θα πρέπει σταδιακά εφαρμογές και πρακτικές πρόληψης της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων, να ενταχθούν στις κλιματικές πολιτικές της κάθε χώρας.

Το Μπορούμε υλοποιεί εδώ και δέκα χρόνια προγράμματα, δράσεις και συνεργασίες με στόχο την πρόληψη ενός φαινομένου με αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Από το 2016 είναι ενεργό μέλος της Πλατφόρμας Εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε για τις Απώλειες και τη Σπατάλη Τροφίμων.