;

Πρόγραμμα Food Rescue στα σχολεία;

Δευ 30 Μαΐου 2022

Πώς η σπατάλη των τροφίμων μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά στην ανάπτυξη διαφορετικών δεξιοτήτων στο πεδίο του STEM, της οικονομίας και της κοινωνίας;

Από τον Φεβρουάριο που συμμετέχουμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα FOOD RESCUE, ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να συμβάλουμε ώστε ολοένα και περισσότερα σχολεία να αποτελέσουν «κυψέλες» μάθησης για μαθητές ηλικίας 8-12 ετών γύρω από θεματικές όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, η κλιματική αλλαγή, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της σπατάλης τροφίμων, τα νέα πρότυπα καταναλωτικής συμπεριφοράς, ο κοινωνικός ακτιβισμός, κτλ.

Για να επιτύχουμε το σκοπό μας, έχουμε προχωρήσει στη χορήγηση ερωτηματολογίων σε μαθητές επιλεγμένων σχολείων της Ελλάδας με στόχο τη διερεύνηση του επίπεδου γνώσης τους γύρω από το θέμα της σπατάλης τροφίμων καθώς και σε εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να εντάξουν το FOOD RESCUE στο εκπαιδευτικό τους υλικό.

Με το πέρας της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και βάσει της αξιολόγησης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων, επόμενό μας βήμα θα είναι η δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων και εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών. Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ενθαρρύνει τη βιωματική και συναισθηματική μάθηση σχετικά με το θέμα της σπατάλης τροφίμων και την κλιματική αλλαγή, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως είναι η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η συναισθηματική νοημοσύνη και η κοινωνική ευθύνη.

Επιπρόσθετα, θα δημιουργηθεί και ένα πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα στο σχολείο τους.

 Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα FOOD RESCUE, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+, συμμετέχουν ακόμη, πέρα από το Μπορούμε και την Stimnuli for social change από την Ελλάδα, εταίροι από την Αυστρία (Südwind), τη Γαλλία (Eutopique), την Κύπρο (Center for Social Innovation-CSI) και την Ολλανδία (Designathon Works).