;

Ετικέτες τροφίμων & πρόληψη σπατάλης

Πεμ 08 Φεβρουαρίου 2024

Κατανοώντας σωστά τις ενδείξεις στην ετικέτα των τροφίμων, καταναλώνουμε με ασφάλεια, μειώνουμε τη σπατάλη και την περιβαλλοντική επιβάρυνση, εξοικονομούμε χρήματα»

Γνωρίζετε τη διάκριση ανάμεσα στις δύο ενδείξεις «ανάλωση έως» και «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» που συναντάμε στην ετικέτα των τροφίμων;

Πώς μπορούμε να μειώσουμε τη σπατάλη στο σπίτι μας, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνουμε;

Ενημερωθείτε εδώ (infographic) για την επισήμανση της ημερομηνίας ανάλωσης στα τρόφιμα, τη σπατάλη τροφίμων στα νοικοκυριά στην Ελλάδα και ορισμένες συμβουλές μείωσής της.