;

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Danone Nutricia!

Τρι 07 Νοεμβρίου 2023

Η πολύχρονη συνεργασία μας με την εταιρεία Danone Nutricia είναι ενδεικτική τόσο για τους πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορεί μια εταιρεία να συμβάλλει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων όσο και για το πόσο ουσιαστική μπορεί να είναι η συνεργασία μεταξύ μιας εταιρείας και το Μπορούμε.

Καταρχάς, η Danone Nutricia είναι μέλος της Συμμαχίας για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων στην Ελλάδα, την οποία έχει ιδρύσει και συντονίζει το Μπορούμε από το 2020, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις διεργασίες αυτής της τόσο σημαντικής πρωτοβουλίας.

Η Danone Nutricia είναι επίσης σταθερά δωρητής τροφίμων, τα οποία με τη βοήθεια του Μπορούμε σώζονται και προσφέρονται σε κοινωφελείς φορείς. Πολλές δεκάδες χιλιάδες μερίδες τρόφιμα έχουν σωθεί και προσφερθεί με αυτόν τον τρόπο, στηρίζοντας συνανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη και ταυτόχρονα προστατεύοντας το περιβάλλον από την πολύ αρνητική επιβάρυνση που δημιουργεί η σπατάλη τροφίμων.

Αξίζει να σημειωθεί πως πολλοί εργαζόμενοι της εταιρείας μας τίμησαν φέτος με την εθελοντική προσφορά τους καθώς συνέβαλαν σε δράσεις του προγράμματος Μπορούμε στη Λαϊκή, κατά τις οποίες έσωσαν εκατοντάδες κιλά φρέσκα προϊόντα, τα οποία προσφέρθηκαν άμεσα σε κοινωφελείς φορείς – αποδέκτες του προγράμματος.

Η πιο σημαντική όμως πτυχή της πολύπλευρης συνεργασίας μας είναι, αδιαμφισβήτητα, η στήριξη του προγράμματος Μπορούμε στο Σχολείο, τη λειτουργία του οποίου η Danone Nutricia αποφάσισε να καλύψει πλήρως για το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Με αυτόν τον τρόπο μας έχει δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε το αγαπημένο μας εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου, κάθε χρονιά, συζητάμε με χιλιάδες παιδιά κάθε ηλικίας από κάθε γωνιά της Ελλάδας για τη σπατάλη τροφίμων και την κοινωνική αλληλεγγύη με στόχο τη δημιουργία νεών food saving heroes.

Επιθυμούμε λοιπόν να εκφράσουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Danone Nutricia για την πολύχρονή και πολύπλευρη συνεισφορά της στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και ευχόμαστε και στο μέλλον να έχουμε την τιμή και χαρά να συνεργαζόμαστε το ίδιο στενά μαζί της.