;

1/3 της σπατάλης τροφίμων στα νοικοκυριά συνδέεται με τη σήμανση της ημερομηνίας λήξης στα τρόφιμα

Πεμ 31 Αυγούστου 2017

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα που διεξάγει αυτή την περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη σήμανση της ημερομηνίας λήξης στα τρόφιμα και την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων.

Εκτιμάται ότι σε σημαντικό ποσοστό (από 15% έως 33%, ανάλογα με τη μελέτη) η σπατάλη τροφίμων στα νοικοκυριά συνδέεται με τη σήμανση της ημερομηνίας λήξης στα τρόφιμα. Αυτό συμβαίνει, μεταξύ άλλων, λόγω της ελλιπούς κατανόησης και της εσφαλμένης «ανάγνωσης» των ημερομηνιών που συναντάμε στις ετικέτες των τροφίμων. Οι πρακτικές και η προσέγγιση που ακολουθούν οι εταιρείες τροφίμων, καθώς και οι ρυθμιστικές/ελεγκτικές αρχές στην αλυσίδα διανομής επίσης έχουν αντίκτυπο στο φαινόμενο της σπατάλης τροφίμων.

Στην τρέχουσα έρευνα έχουν κληθεί να συμμετάσχουν εταιρείες τροφίμων, αρμόδιες αρχές των κρατών μελών (υπουργεία, ρυθμιστικές αρχές), καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε προηγηθεί η πανευρωπαϊκή ποσοτική έρευνα καταναλωτή για την αξιολόγηση της στάσης των πολιτών έναντι του φαινομένου της σπατάλης τροφίμων, καθώς και του επιπέδου κατανόησης των ημερομηνιών λήξης διατροφικών προϊόντων.

Τα ευρήματα της έρευνας στην Ελλάδα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σε μεγάλο ποσοστό οι πολίτες αντιμετωπίζουν αδιακρίτως τις δύο ενδείξεις «κατανάλωση έως» και «κατανάλωση κατά προτίμηση πριν από». Το ποσοστό μάλιστα στην Ελλάδα αυτών που θα πετούσαν ένα τρόφιμο μετά την πάροδο της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, ανεξαρτήτως εάν το τρόφιμο δείχνει ασφαλές, είναι διπλάσιο του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου (βλ. σχετικό προηγούμενο άρθρο μας εδώ).

Σημειώνεται ότι η ένδειξη «κατανάλωση έως» αναγράφεται σε αλλοιώσιμα τρόφιμα και αφορά την ασφάλεια τροφίμων, ενώ η ένδειξη «κατανάλωση κατά προτίμηση πριν από» συναντάται σε μη ευπαθή τρόφιμα και σχετίζεται με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι ασφαλές, εφόσον έχει συντηρηθεί σωστά, να καταναλωθεί ένα τρόφιμο για ορισμένο διάστημα και μετά το πέρας της αναγραφόμενης ημερομηνίας, αλλά ενδεχομένως δεν θα έχει πλέον τη βέλτιστη ποιότητα (π.χ. υφή, άρωμα).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά πιθανές λύσεις για την απλοποίηση της επισήμανσης της ημερομηνίας λήξης στα τρόφιμα, όπως ενδεχόμενη αντικατάσταση της ορολογίας «κατανάλωση κατά προτίμηση πριν από» με περισσότερο κατανοητό όρο, επέκταση της λίστας τροφίμων για τα οποία δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, όπως αυτά ορίζονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Προς το παρόν στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται τρόφιμα όπως ζάχαρη, ξύδι και αλάτι.

Στα αποτελέσματα της έρευνας, στην οποία με χαρά συμμετείχε το Μπορούμε, θα στηριχτούν οι λύσεις που θα προκριθούν κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη σήμανση της ημερομηνίας λήξης και την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων.

Επιπλέον, η ομάδα του Μπορούμε θα συνεχίσει να συμβάλλει μέσω των ενημερωτικών και των εκπαιδευτικών δράσεων της οργάνωσης στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των μαθητών αντίστοιχα, ώστε να αποτρέπεται η σπατάλη τροφίμων που είναι ασφαλή.

Πηγή φωτογραφίας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή