Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων

01

Σκοπός

Η δημιουργία και ο συντονισμός του εθνικού εθελοντικού συμφώνου συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων -με τη σπατάλη τροφίμων στην Ελλάδα- μερών
02

Γιατί;

Η σπατάλη τροφίμων είναι ένα πολύπλοκο και πολυεπίπεδο πρόβλημα, η αντιμετώπιση του οποίου προϋποθέτει αντίστοιχα τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των πολλών και διαφορετικών εμπλεκομένων μερών, καθώς και την ανάπτυξη συνεργειών κατά μήκος της αλυσίδας αξίας τροφίμων.

Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι τα εθνικά εθελοντικά σύμφωνα είναι ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία πολιτικής προς την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων με θετικό κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο.

03

Πώς;

 • Με την ευγενική χορηγία της ΑΒ Βασιλόπουλος από την εκκίνηση πρωτοβουλίας το 2020 ως σήμερα, η οποία καλύπτει πλήρως τα έξοδα λειτουργίας
 • Με τη συντονισμένη δράση των δεκάδων Μελών της Συμμαχίας σε θέματα όπως:

  • διαμόρφωση και εφαρμογή δημόσιας πολιτικής (π.χ. διαβούλευση για τον Ν. 4819/2021)
  • ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την έκταση, τις επιπτώσεις και τρόπους αντιμετώπισης της σπατάλης τροφίμων
  • ανταλλαγή πληροφορίας και γνώσης, ανάδειξη και διάδοση καλών πρακτικών
  • προώθηση έρευνας & καινοτομίας
 • Με την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από την εκκίνηση λειτουργίας της Συμμαχίας


        Για περισσότερες πληροφορίες:
foodsavingalliancegreece.gr

Μπορείς να βοηθήσεις!

Εάν θέλεις να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου για το παραπάνω πρόγραμμα μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας τηλεφωνικά στο 2103237805 ή ηλεκτρονικά στο [email protected] προκειμένου να συζητήσουμε πως θα προσφέρεις βοήθεια με τον τρόπο που ανταποκρίνεται στις δικές σου επιθυμίες.