Ευρωπαϊκά Προγράμματα

01

Σκοπός

Η συμμετοχή του Μπορούμε σε προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ αποσκοπεί στην απόκτηση ειδικής γνώσης σχετικά με τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, στην εξέλιξη και αναβάθμιση υπαρχόντων προγραμμάτων του Μπορούμε, και στη δημιουργία αμοιβαία ωφέλιμων υπερεθνικών συνεργασιών.
02

Γιατί;

  • Η σπατάλη τροφίμων είναι ένα σύνθετο και πολυεπίπεδο ζήτημα, η αντιμετώπιση του οποίου προϋποθέτει τη διαρκή αναζήτηση λύσεων, τη δημιουργία συνεργασιών με εμπλεκόμενους φορείς κάθε είδους, την απόκτηση ειδικής γνώσης, καθώς και τη χρηματοδότηση νέων και τη βελτίωση ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων μείωσης της σπατάλης τροφίμων.
  • Η πολύχρονη εμπειρία μάς έχει δείξει ότι τέτοιου είδους διεθνείς συνεργασίες με ειδικούς στη μείωση της σπατάλης τροφίμων είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την εφαρμογή αποτελεσματικών νέων μεθόδων που έχουν δοκιμαστεί στο εξωτερικό και την Ελλάδα (όπως για παράδειγμα η Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων).
  • Η ενεργή και διαρκής ενασχόληση με την Πλατφόρμα Εμπειρογνωμόνων για την Απώλεια και τη Σπατάλη Τροφίμων της ΕΕ προσφέρει την ευκαιρία συμβολής στη συνδιαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ που θα εφαρμοστούν μελλοντικά σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο καθώς και την προβολή των καλών πρακτικών που εφαρμόζει ήδη το Μπορούμε στην Ελλάδα. 
03

Πώς;

  • Στο παρελθόν το Μπορούμε έχει συμμετάσχει με επιτυχία στα ακόλουθα έργα στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΕ: SavingFood (Horizon 2020), NEMESIS (Horizon 2020)
  • Κατά το τρέχον διάστημα, το Μπορούμε συμμετέχει ενεργά στα ακόλουθα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ.: FoodRescue (Erasmus+), CULTIVATE (Horizon 2020), SOULFOOD (European Social Fund)
  • Το Μπορούμε συμμετέχει, από τη δημιουργία της το 2016, στην Πλατφόρμα Εμπειρογνωμόνων για την Απώλεια και τη Σπατάλη Τροφίμων της ΕΕ, το σημαντικότερο φόρουμ συζήτησης, διαβούλευσης και διαμόρφωσης πολιτικών σχετικά με τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ευρώπη.

Μπορείς να βοηθήσεις!

Εάν θέλεις να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου για το παραπάνω πρόγραμμα μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας τηλεφωνικά στο 2103237805 ή ηλεκτρονικά στο [email protected] προκειμένου να συζητήσουμε πως θα προσφέρεις βοήθεια με τον τρόπο που ανταποκρίνεται στις δικές σου επιθυμίες.