;

Το πρώτο Σήμα Πιστοποίησης για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων είναι γεγονός

Παρ 29 Οκτωβρίου 2021

Το Μπορούμε είναι η μη κερδοσκοπική οργάνωση με στόχο τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε δημιουργώντας το καινοτόμο μοντέλο μας για την άμεση διάσωση & προσφορά κάθε είδους τροφίμου, οπουδήποτε στη χώρα, και ακολούθως αναπτύξαμε προγράμματα διάσωσης & προσφοράς και στα άλλα σημεία της αλυσίδας τροφίμων όπου παρατηρείται σπατάλη, συγκεκριμένα τον πρωτογενή τομέα (Μπορούμε στο Χωράφι) και τις λαϊκές αγορές (Μπορούμε στη Λαϊκή).

Προσπαθώντας να συμβάλλουμε όμως και στην πρόληψη της δημιουργίας της σπατάλης, ήταν αναγκαίο να αναπτύξουμε προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης («Καμία Μερίδα Φαγητού Χαμένη»), εκπαίδευσης (Μπορούμε στο Σχολείο, σεμινάρια) και ανάπτυξης συνεργειών όλων των εμπλεκόμενων μερών (Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων).

Με αυτόν τον τρόπο έχουμε δημιουργήσει μια ολιστική προσέγγιση που απαντά στην πολυπλοκότητα του φαινομένου της σπατάλης τροφίμων. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν εντάσσεται ακριβώς και η νέα μας πρωτοβουλία, η δημιουργία του πρώτου Σήματος Πιστοποίησης εταιρειών και οργανισμών για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων «No Food Waste», σε συνεργασία με την TUV Austria Hellas.

Η πρωτοποριακή αυτή υπηρεσία, που απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, αναδεικνύει την υπευθυνότητα, την κοινωνική συνείδηση και ευαισθησία, καθώς και την επιχειρηματική ηθική που διέπουν κάθε οργανισμό, ο οποίος καθορίζει και ενεργεί σχετικά με την ανάπτυξη διαρκώς αξιολογούμενων μεθόδων διαχείρισης και αξιοποίησης των τροφίμων, με στόχο τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση της σπατάλης τροφίμων, σε όλα τα στάδια λειτουργίας του.

Ευχαριστούμε από την καρδιά μας την TUV Austria Hellas για το ότι πίστεψαν σε αυτήν την ιδέα, για τη διαχρονικά εξαιρετική συνεργασία που έχουμε, και κυρίως για τη δημιουργία και υλοποίηση ενός εξαιρετικά αποτελεσματικού επαγγελματικού εργαλείου, που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη σπατάλη τροφίμων στην Ελλάδα.