;

Το Πράσινο Ταμείο στηρίζει το Μπορούμε!

Δευ 21 Δεκεμβρίου 2020

Τα περασμένα χρόνια το Μπορούμε είχε την τιμή να δεχθεί τη στήριξη πολλών ιδιωτικών φορέων όπως φιλανθρωπικοί φορείς, εταιρείες αλλά και πολλοί ιδιώτες. Το 2019 λάβαμε για πρώτη φορά την έγκριση από δημόσιο φορέα και συγκεκριμένα το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη στηρίξη της κεντρικής δράσης του Μπορούμε, δηλαδή το κεντρικό πρόγραμμα διάσωσης και προσφοράς τροφίμων στην Ελλάδα μέσω του μοντέλου άμεσης δικτύωσης δωρητών / κοινωφελών φορέων.

Πιο συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση του προγράμματος με 48.595€ εγκρίθηκε στο πλαίσιο του μέτρου «Καινοτόμες Δράσεις για τους Πολίτες» στον άξονα «Καινοτόμες Δράσεις» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2018» του Πράσινου Ταμείου.

Είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε να ξεπεράσουμε ακόμα και τους φιλόδοξους στόχους που θέσαμε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος καθώς συνολικά το 2019 -μεταξύ άλλων-:

- σώσαμε & προσφέραμε 8.906.556 μερίδες φαγητού
- είχαμε αναλογία κόστους/προσφοράς 1€/45 μερίδες φαγητού
- είχαμε 995 μεμονωμένα σημεία προσφορά σε δεκάδες σημεία σε όλη την Ελλάδα
- στηρίξαμε 365 κοινωφελείς φορείς της χώρας
- 483 εθελοντές στήριξαν το έργο μας

Τα παραπάνω αποτελέσματα δεν θα ήταν εφικτά δίχως την πολύτιμη και γενναιόδωρη στήριξη του Πράσινου Ταμείου και για αυτό εκφράζουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ από την καρδιά μας!