;

Το Μπορούμε συμμετέχει στην 3η Συνεδρίαση της Πλατφόρμας της Ε.Ε. για τη Σπατάλη Τροφίμων

Τρι 05 Δεκεμβρίου 2017

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον συμμετείχαμε στην 3η συνεδρίαση των μελών της Πλατφόρμας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απώλειες και τη σπατάλη τροφίμων, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνείς Οργανισμοί, αρχές των κρατών-μελών της Ε.Ε, οργανώσεις διάσωσης & αναδιανομής τροφίμων, πανεπιστήμια, αντιπροσωπευτικές οργανώσεις από όλη την αλυσίδα –παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης- τροφίμων, όλοι έδωσαν το παρόν.

Ανταλλάξαμε πληροφορίες, γνώσεις και καλές πρακτικές σχετικά με δράσεις της οργανωμένης Κοινωνίας των Πολιτών, νομοθετικές πρωτοβουλίες κρατών μελών της Ε.Ε, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων, μελέτες πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με τη σήμανση της ημερομηνίας ανάλωσης στα τρόφιμα, καθώς εκτιμάται ότι περίπου το 1/3 της σπατάλης τροφίμων στα νοικοκυριά συνδέεται με το ζήτημα αυτό. Παρουσιάστηκαν τα ευρήματα της πανευρωπαϊκής έρευνας που διενεργήθηκε, και συζητήθηκαν πρόσφορα μέτρα για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων.

Εξετάζονται λ.χ. η αντικατάσταση της ορολογίας «κατανάλωση κατά προτίμηση πριν από» με περισσότερο κατανοητό όρο, καθώς και ενδεχόμενη επέκταση της λίστας προϊόντων για τα οποία δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, όπως ισχύει ήδη στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τρόφιμα όπως η ζάχαρη, το ξύδι και το αλάτι.