;

Το Μπορούμε στη συνεδρίαση της πλατφόρμας της Ε.Ε. για την Απώλεια και τη Σπατάλη των Τροφίμων

Παρ 15 Ιουλίου 2022

Ως μέλος της Πλατφόρμας Εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τις Απώλειες και τη Σπατάλη Τροφίμων (EU Platform Food Losses and Waste) για δεύτερη συνεχόμενη θητεία, έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε ενεργά στον ευρύ διάλογο που έχει ανοίξει για την αντιμετώπιση της σπατάλης των τροφίμων ως τροφοδότη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και ως ένα φαινόμενο με αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομία και την κοινωνία.

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μέσω της συμμετοχής μας στην ομάδα εργασίας «Δράση & Εφαρμογή», παρουσιάσαμε στην πρόσφατη συνεδρίασή της, τη Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων στην Ελλάδα. Την εθελοντική και συλλογική προσπάθεια που συντονίζει το Μπορούμε με στόχο την ανταλλαγή πληροφόρησης και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων στην εφοδιαστική αλυσίδα, από το χωράφι στο πιάτο και η οποία αριθμεί σήμερα τα 65 μέλη. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες παρουσίασαν οργανώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο, την Ουγγαρία, την Ιταλία και τη Νορβηγία.

Ως μέλος και της ομάδας εργασίας «Δωρεά Τροφίμων», είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και εμπειρίες γύρω από το ζήτημα των δωρεών, με ποιο τρόπο αυτές επηρεάστηκαν και επηρεάζονται από την πανδημία και την ενεργειακή κρίση, αν ακολουθούν αυξητική ή πτωτική τάση κ.α. Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι, με εξαίρεση την δύσκολη περίοδο της πανδημίας, όπου ορισμένες επιχειρήσεις μείωσαν τις δωρεές λόγω αναστολής εργασιών ή ορισμένες τις αύξησαν λόγω αδυναμίας διάθεσης μεγάλης ποσότητας τροφίμων, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη διατροφική αλυσίδα φροντίζουν να δωρίζουν τα πλεονάσματά τους για κοινωφελή σκοπό στο πλαίσιο της πρόληψης της σπατάλης. Η αυξητική αυτή τάση αποδίδεται στο πλαίσιο δράσεων ΕΚΕ, στην αλλαγή του νομοθετικού/ρυθμιστικού πλαισίου καθώς και στο ότι πολλές νεοεισερχόμενες εταιρείες υιοθετούν από πολύ νωρίς δράσεις και πρωτοβουλίες με στόχο τη στήριξη της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Στο επίκεντρο της πλατφόρμας Εμπειρογνώμων της ΕΕ βρέθηκε για μια ακόμη φορά το θέμα της σήμανσης της ημερομηνίας στα διατροφικά προϊόντα, το οποίο θεωρείται σημαντικός παράγοντας σπατάλης τροφίμων. Στη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας «Επισήμανση ημερομηνίας ανάλωσης και σπατάλη τροφίμων», υπήρξαν αναφορές σε έρευνες καταναλωτή που έχουν διεξαχθεί σε πολλές χώρες της ΕΕ, ενώ τέθηκαν στο τραπέζι και εναλλακτικοί τρόποι σήμανσης με στόχο την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων.

Για εμάς στο Μπορούμε είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι μέσα από τη συμμετοχή μας στην Πλατφόρμα Εμπειρογνωμόνων της ΕΕ όχι μόνο ανταλλάσσουμε γνώση και εμπειρία με στόχο την λήψη αποτελεσματικών δράσεων για την καταπολέμηση της σπατάλης των τροφίμων, αλλά αναδεικνύουμε ταυτόχρονα και πρωτοπόρες πρωτοβουλίες που λαμβάνει το Μπορούμε σε εθνικό επίπεδο.