;

Το Μπορούμε επελέγη να συμμετέχει και στη νέα θητεία της Πλατφόρμας Ε.Ε. για τη Σπατάλη Τροφίμων

Πεμ 18 Νοεμβρίου 2021

Με ξεχωριστό ενδιαφέρον συμμετέχουμε σήμερα στην τελευταία  -για την τρέχουσα θητεία- συνεδρίαση της ολομέλειας της Πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Απώλειες και τη Σπατάλη Τροφίμων.

Αποτελεί εξαιρετική τιμή για το Μπορούμε ότι έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέλος (μόνος ιδιωτικός φορέας από την Ελλάδα) της πλατφόρμας αυτής εμπειρογνωμόνων από τη σύστασή της το 2016.  Με μεγάλο ενθουσιασμό υποδεχθήκαμε την εκ νέου επιλογή του Μπορούμε και για την προσεχή θητεία (2022 - 2026) μεταξύ μόλις 45 Μελών- φορέων ιδιωτικού τομέα από όλα τα κράτη μέλη Ε.Ε.!

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, κάνουμε απολογισμό του έργου που έχει επιτελέσει η Πλατφόρμα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είχαμε τη δυνατότητα να συμβάλουμε –ως μέλος της ομάδας εργασίας «Δράση & Εφαρμογή»- σε δύο από τα σημαντικότερα παραδοτέα της Πλατφόρμας, και συγκεκριμένα α) τις Συστάσεις για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων σε κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής, μεταποίησης, διακίνησης, εμπορίας και κατανάλωσης τροφίμων (Recommendations for Action in Food Waste Prevention) και β) το Πλαίσιο Αξιολόγησης πρωτοβουλιών και δράσεων για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων και τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο (Assessment of food waste prevention actions- development of an evaluation framework)

Επίσης, στη σημερινή συζήτηση, μας απασχολούν τα επόμενα βήματα στο νομοθετικό / ρυθμιστικό πλαίσιο Ε.Ε., καθώς και τα κύρια ζητήματα στα οποία θα εστιάσουμε στο πλαίσιο των εργασιών της Πλατφόρμας, όπως η σπατάλη τροφίμων σε επίπεδο καταναλωτή, η θέσπιση νομικά δεσμευτικών ποσοτικών στόχων μείωσης σε επίπεδο Ε.Ε., και η αναθεώρηση της νομοθεσίας Ε.Ε. για τη σήμανση ημερομηνίας ανάλωσης στα τρόφιμα.

Αναγνωρίζοντας την πολύτιμη ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών, που όλοι αποκομίζουμε μέσα από την ενεργό συμμετοχή στις εργασίες της Πλατφόρμας της Ε.Ε., καθώς και την καίρια σημασία της συνεργασίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και της διατομεακής συνέργειας εμπλεκομένων μερών, συνεχίζουμε δυναμικά τη δράση για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων!