;

Συστάσεις Πάνελ Ευρωπαίων Πολιτών για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων στην Ε.Ε.

Τετ 22 Φεβρουαρίου 2023

Η σπατάλη τροφίμων επελέγη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως το πρώτο πεδίο πολιτικής, που αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης του Πάνελ Ευρωπαίων Πολιτών.

Οι ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών αποτελούν έναν νέο θεσμό συμμετοχικής δημοκρατίας, οι οποίες -απαρτιζόμενες από τυχαία επιλεγμένους πολίτες και από τα 27 κράτη μέλη- θα συγκαλούνται ενόψει επικείμενων προτάσεων πολιτικής για καίρια ζητήματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η (πρώτη) ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών για τη Σπατάλη Τροφίμων, απαρτιζόμενη από 150 πολίτες, κλήθηκε να ανταλλάξει απόψεις και να διατυπώσει συστάσεις πώς θα επιταχυνθεί η πρόοδος για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις συστάσεις των πολιτών στο πλαίσιο των εργασιών της για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων, περιλαμβανομένης της επικείμενης νομοθετικής πρότασης για τη θέσπιση νομικά δεσμευτικών ποσοτικών στόχων μείωσης σε επίπεδο Ε.Ε. Παράλληλα, οι συστάσεις θα αποτελέσουν οδηγό για τα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζουν σε εθνικό επίπεδο.

Διαβάστε τις 23 συστάσεις  (European CitizensPanel on Food Waste, Final recommendations, February 2023) με στόχο την περαιτέρω μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ε.Ε., που ομαδοποιούνται σε τρεις άξονες δράσης και αποσκοπούν σε: ενίσχυση της συνεργασίας κατά μήκος της αλυσίδας αξίας τροφίμων, ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών από τις επιχειρήσεις τροφίμων, υποστήριξη της αλλαγής συμπεριφοράς καταναλωτών

Για περισσότερες πληροφορίες: https://citizens.ec.europa.eu/food-waste-panel_en

Πηγή και © φωτογραφίας: Eυρωπαϊκή Επιτροπή