;

Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα για τη σπατάλη φαγητού και τον εθελοντισμό

Τετ 31 Αυγούστου 2016
Με ιδιαίτερη χαρά το Μπορούμε συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «SavingFood», από κοινού με συνολικά επτά εταίρους από τέσσερις χώρες (Βέλγιο, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία). Το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Horizon 2020», το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία που έχει δρομολογηθεί μέχρι σήμερα στην Ε.Ε. Συγκεκριμένα, το SavingFood στοχεύει στην προώθηση μιας κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης λύσης στο ζήτημα της σπατάλης τροφίμων, αναπτύσσοντας μια δικτυωμένη κοινότητα δωρητών, κοινωφελών φορέων και εθελοντών, η οποία μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, αλλά και της προσφοράς κατάλληλων κινήτρων θα διευκολύνει την αναδιανομή του περισσευούμενου φαγητού προς όφελος ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στο πλαίσιο του SavingFood θα αναπτυχθεί μια νέα πλατφόρμα, που θα έχει ως βάση τον καινοτόμο τρόπο λειτουργίας του Μπορούμε, και θα εφαρμοστεί -αρχικά- στις χώρες των συμμετεχόντων εταίρων -Βέλγιο, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία. Απώτερος στόχος είναι η προτεινόμενη μέθοδος διάσωσης και προσφοράς τροφίμων να υιοθετηθεί και από άλλους οργανισμούς στην Ευρώπη, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, με στόχο τη μεγιστοποίηση της ποσότητας φαγητού που μπορεί να σωθεί και προσφερθεί σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Ενόψει της πιλοτικής εφαρμογής της πλατφόρμας προσεχώς, διεξάγεται μια έρευνα σχετικά με τον βαθμό ευαισθητοποίησης των πολιτών ως προς τη σπατάλη τροφίμων, καθώς και το ενδιαφέρον συμμετοχής σε εθελοντικές δραστηριότητες αναδιανομής τροφίμων για κοινωφελή σκοπό. Σας προσκαλούμε θερμά να συμμετάσχετε στην έρευνα ώστε να συμβάλλετε στη βελτιστοποίηση της υπό διαμόρφωση πλατφόρμας: https://iminds.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_emJrE6hKFw9agnz Θερμές ευχαριστίες εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και τη βοήθειά σας στη διάδοση της έρευνας!