;

Εθελοντικό Σύμφωνο για τις ημερομηνίες ανάλωσης τροφίμων στη Γαλλία

Δευ 04 Ιανουαρίου 2021
Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Φεβρουάριος 2018), εκτιμάται ότι η σπατάλη 88 εκατομμυρίων τόνων τροφίμων ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται σε ποσοστό άνω του 10% με την επισήμανση ημερομηνίας ανάλωσης στα τρόφιμα.

Στη στρατηγική της Ε.Ε. «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», επισημαίνεται ότι οι παρανοήσεις και η κακή χρήση της σήμανσης ημερομηνίας («ανάλωση έως» και «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από») συνιστούν αιτία σπατάλης τροφίμων και προβλέπεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναθεωρήσει τους σχετικούς κανόνες της Ε.Ε. (νομοθετική πρόταση έως το 4ο τετράμηνο του 2022). Θα προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, αξιολόγηση αντικτύπου και έρευνα καταναλωτή.

Εν τω μεταξύ, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών σε κράτη μέλη της Ε.Ε.,  ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει το εθελοντικό Σύμφωνο για τις ημερομηνίες ανάλωσης στη Γαλλία (πρωτοβουλίας της Too Good To Go), το οποίο υπογράφουν, υποστηρίζουν και υλοποιούν οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, αρμόδια Υπουργεία, επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων και λιανικού εμπορίου.

Στο πλαίσιο του Συμφώνου, διενεργείται ευρεία και δυναμική εκστρατεία ευαισθητοποίησης & εκπαίδευσης των πολιτών (τηλεόραση, κοινωνικά δίκτυα, στάσεις λεωφορείων κ.α.).

Ταυτόχρονα, αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις οι συμβαλλόμενες εταιρείες της βιομηχανίας τροφίμων (παροχή πληροφοριών για την ένδειξη «ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση έως» και οπτική απεικόνιση για την προτροπή του καταναλωτή να εμπιστευθεί τις αισθήσεις του μετά το πέρας της αναγραφόμενης ημερομηνίας), καθώς και οι υπεραγορές τροφίμων (προώθηση των κοντόληκτων τροφίμων σε ειδικό stand και παροχή σχετικού ενημερωτικού υλικού στους καταναλωτές).

«25/12/20. Είναι Χριστούγεννα. Αλλά μέσα σε αυτό το βάζο μέλι, είναι μια μέρα όπως όλες οι άλλες», αναγράφεται σε αφίσα της γαλλικής πρωτοβουλίας.

Και σε άλλα κράτη μέλη, προωθούνται, ως προς τα μακράς διάρκειας –μη ευαλλοίωτα τρόφιμα, ενέργειες οργανοληπτικής προσέγγισης και παρακίνησης του καταναλωτή να εμπιστευθεί τις αισθήσεις του.

Πηγή φωτογραφιών: Too Good To Go