;

Το πρώτο δίπλωμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

Τετ 11 Μαρτίου 2015
Το ΜΠΟΡΟΥΜΕ είναι -μεταξύ άλλων- ένα πείραμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας με στόχο τη μείωση της σπατάλης φαγητού και παράλληλα την αξιοποίηση του περισσευούμενου φαγητού υπέρ κοινωφελών σκοπών. Το γεγονός ότι η καθημερινή μας δραστηριότητα έχει κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο και ότι είμαστε μία μη κερδοσκοπική οργάνωση δε σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν λειτουργούμε ως μια επιχείρηση, συγκεκριμένα ως μια κοινωνική επιχείρηση. Τα στοιχεία και εργαλεία επιχειρηματικότητας που έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, είναι ίσως ακόμα πιο σημαντικό να εφαρμόζονται στην περίπτωση μιας κοινωνικής επιχείρησης, καθώς έχουν μεταφράζονται σε αύξηση του θετικού κοινωνικού αντίκτυπου. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του ΜΠΟΡΟΥΜΕ, αυτή η βελτίωση μεταφράζεται συγκεκριμένα σε ακόμα περισσότερες μερίδες φαγητού που θα προσφερθούν σε ανθρώπους με ανάγκη. Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια σε πολλές αναπτυγμένες χώρες ο τομέας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας έχει δημιουργήσει πιο πολλές θέσεις εργασίας από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και πως στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης του τομέα, χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη δημιουργία του πρώτου διπλώματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο 2015.  Το πρόγραμμα προσεγγίζει και αναλύει θέματα δημιουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων που ανήκουν στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και εστιάζει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών προσεγγίσεων και δεξιοτήτων που βοηθούν τα άτομα να μεγιστοποιήσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο των δράσεων τους.  Περισσότερες πληροφορίες για το πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα μπορείτε να λάβετε εδώ.