;

Εθελοντικές Συμφωνίες Συνεργασίας στην Ευρώπη για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων

Τετ 03 Ιουλίου 2024

Στην Έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα “Reducing food loss and waste: Examples of voluntary agreements and other forms of collaborations across Europe”, επισημαίνεται ότι η δύναμη των εθελοντικών συμφωνιών εδράζεται πρωτίστως στη συνεργατική προσέγγιση, το γεγονός δηλαδή ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και ερευνητές), κατά μήκος όλης της αλυσίδας αξίας τροφίμων, ενώνουν δυνάμεις σε έναν κοινό στόχο.

Στην επισκόπηση των εθελοντικών συμφωνιών, που υλοποιούνται στην Ευρώπη (13 κράτη μέλη ΕΕ, Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο, μία διεθνής σύμπραξη), και άλλων μορφών συνεργασίας, περιλαμβάνεται και η «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων» στην Ελλάδα, που έχει την τιμή και χαρά να συντονίζει το Μπορούμε.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες: 

- στα Συνεργαζόμενα Μέρη της Συμμαχίας (foodsavingalliancegreece.gr) για την ουσιαστική συμβολή τους στη συλλογική αυτή προσπάθεια και τον κοινό μας στόχο,

- στην ΑΒ Βασιλόπουλος επιπροσθέτως και για την πολύτιμη στήριξη που αδιάλειπτα προσφέρει από την εκκίνηση του εγχειρήματος,

 - στους WRAP, Wageningen University & Research και Food Waste Free United, και τους άλλους εταίρους του έργου REFRESH για την έμπνευση και καθοδήγηση που μας παρείχαν,

- στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG SANTE) για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει με στόχο την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων σε επίπεδο ΕΕ, μεταξύ των οποίων η θέσπιση και λειτουργία από το 2016 της EU Platform on Food Losses and Food Waste (σημ. το Μπορούμε είναι μέλος).