;

Οι ανάγκες της Εστίας Άγιος Νικόλαος στο Γαλαξίδι. Μπορείτε να βοηθήσετε;

Τετ 17 Οκτωβρίου 2012
Το Σωματείο «Άγιος Νικόλαος» ιδρύθηκε το 2003 στην Αθήνα από τους γονείς και φίλους των νοητικά υστερούντων ατόμων που κατοικούν στο Ίδρυμα «Εστία – Άγιος Νικόλαος», το οποίο λειτουργεί από το 1995 στην περιοχή Κεραμού, στο Γαλαξίδι του Νομού Φωκίδας. Το Σωματείο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ως κύριο σκοπό του να βοηθά όλα  τα άτομα με νοητική υστέρηση. Ως μια τέτοια κοινότητα, η «Εστία» προσφέρει στους κατοίκους της μια ολοκληρωμένη ζωή που περιλαμβάνει σπίτι, εργασία, εκπαίδευση, φιλία, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες και πνευματική έμπνευση. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες διαμένουν σε αυτόνομα σπίτια μαζί με τους επονομαζόμενους «γονείς», οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για τα νοητικά υστερούντα άτομα. Κάθε σπίτι φιλοξενεί μια «οικογένεια». Η οικογένεια αποτελείται από τα προστατευόμενα άτομα, τους «γονείς» και τους εσωτερικούς συνεργάτες – βοηθούς, οι οποίοι είναι νεαροί ενήλικες εθελοντές, από διάφορες χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία). Σε καθημερινή βάση συμμετέχουν στη ζωή της Κοινότητας και οι εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις βοηθητικές οικιακές εργασίες και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα,όπως: θεραπευτική ζωγραφική, φυσικοθεραπεία, γυμναστική, μουσική, ευρυθμία. H «Εστία – Άγιος Νικόλαος», χρειάζεται την υποστήριξή μας σε τρόφιμα μακράς διαρκείας, είδη καθαριότητας, πετρέλαιο θέρμανσης, υλικά για τα εργαστήρια κοσμημάτων και πλεξίματος (π.χ. νήματα), εργαστήριο κήπου (π.χ.σπόροι, εργαλεία), αγγειοπλαστικής (π.χ. πηλός). Εάν μπορείτε να βοηθήσετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Σπίτι του ΜΠΟΡΟΥΜΕ, τηλ. 210-3237805 και email: [email protected]