;

Μια συνεργασία «με νόημα»

Παρ 17 Σεπτεμβρίου 2021

Σκοπός της οργάνωσης Μπορούμε είναι καθημερινά να συμβάλλει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και παράλληλα στην αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας στην Ελλάδα.

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα σημαντικά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από τη μείωση της σπατάλης των τροφίμων είναι κρίσιμη για την ανάδειξη του προβλήματος, καθώς και για την αλλαγή των συνηθειών μας και των κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την ευρύτερη δυνατή διάδοση του μηνύματός μας «Καμία μερίδα φαγητού χαμένη», μας τιμά και μας χαροποιεί ιδιαίτερα η συνεργασία μας με το Εκπαιδευτικό Κέντρο Νοηματικής Γλώσσας «ΚΡΑΤΥΛΟΣ».

Χωρίς δεύτερη σκέψη, οι υπεύθυνοι της σχολής προσφέρθηκαν να μεταφράσουν -δύο- ενημερωτικά βίντεο του Μπορούμε στην ελληνική νοηματική.

Με τον τρόπο αυτό δίνουν σε εμάς την ευκαιρία δημιουργίας διαύλου επικοινωνίας και μετάδοσης μηνύματος του Μπορούμε, και βεβαίως συμβάλλουν στην καθολική πρόσβαση των κωφών μέσω της νοηματικής γλώσσας σε όλα τα πεδία ενημέρωσης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Τους ευχαριστούμε θερμά!

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεο εδώ