;

Κυκλική Οικονομία στα Τρόφιμα

Τρι 11 Δεκεμβρίου 2018
Η μετάβαση προς μια Κυκλική Οικονομία στα Τρόφιμα στοχεύει στη βιώσιμη χρήση των –περιορισμένων- πόρων, στη βέλτιστη χρήση των τροφίμων, καθώς και στην επανάχρηση των πόρων και τη βέλτιστη διαχείριση των ρευμάτων καταλοίπων/αποβλήτων.

Όπως ισχύει στην αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, έτσι και στην περίπτωση της σπατάλης τροφίμων, ενός φαινομένου με σοβαρές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις, βέλτιστη λύση είναι βεβαίως η πρόληψη. Πρωτίστως η πρόληψη στην πηγή και εναλλακτικά η χρήση για ανθρώπινη κατανάλωση (π.χ. αναδιανομή περισσευούμενων τροφίμων για κοινωφελή σκοπό).

Στην ιεράρχηση των επιθυμητών επιλογών, όπως φαίνεται και στην εικονιζόμενη «αντίστροφη πυραμίδα», ακολουθεί η χρήση για ζωοτροφή, στη συνέχεια οι εφαρμογές βιοοικονομίας, και τέλος οι χρήσεις για παραγωγή/ανάκτηση ενέργειας.

Η ταφή θα πρέπει βεβαίως σε κάθε περίπτωση να αποφεύγεται. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι τα τρόφιμα που αποσυντίθενται στη χωματερή εκλύουν μεθάνιο, το οποίο είναι 25 φορές πιο επιβλαβές από το διοξείδιο του άνθρακα όσον αφορά το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η ομάδα του Μπορούμε θα συνεχίσει με επιμονή και ενθουσιασμό να εφαρμόζει και να προωθεί τις βέλτιστες λύσεις για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων!

Πηγές: Feedback, Dutch Taskforce Circular Economy in Food