;

Ιεράρχηση πρόληψης σπατάλης τροφίμων & διαχείρισης αποβλήτων

Δευ 14 Ιουνίου 2021

Η -εξειδικευμένη για τα τρόφιμα- ιεράρχηση της πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων θα πρέπει να καθοδηγεί την ανάπτυξη και εφαρμογή όλων των στρατηγικών και δράσεων για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων.

Όπως ισχύει στην αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, έτσι και στην περίπτωση της σπατάλης τροφίμων, ενός φαινομένου με σοβαρές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις, βέλτιστη λύση είναι βεβαίως η πρόληψη. Πρωτίστως η πρόληψη στην πηγή (αποφυγή δημιουργίας πλεονασμάτων τροφίμων), και κατά δεύτερον η χρήση για ανθρώπινη κατανάλωση (π.χ. δωρεά περισσευούμενων τροφίμων για κοινωφελή σκοπό ή άλλη αναδιανομή).

Στην ιεράρχηση των προτιμητέων επιλογών, όπως φαίνεται και στην εικονιζόμενη «αντίστροφη πυραμίδα»*, ακολουθεί η χρήση για ζωοτροφή τροφίμων που δεν προορίζονται πλέον για ανθρώπινη κατανάλωση.

Έπονται η αξιοποίηση υποπροϊόντων / αναβάθμιση (αξίας) των αποβλήτων τροφίμων  σε υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα, στη συνέχεια η ανάκτηση ουσιών για χαμηλής προστιθέμενης αξίας χρήσεις, όπως κομποστοποίηση ή αναερόβια χώνευση, και μετά η ανάκτηση ενέργειας μέσω καύσης.

Τέλος, η απόρριψη (χωματερή, καύση χωρίς ανάκτηση ενέργειας, λύματα) θα πρέπει βεβαίως σε κάθε περίπτωση να αποφεύγεται. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι τα τρόφιμα που αποσυντίθενται στη χωματερή εκλύουν μεθάνιο, το οποίο είναι 25 φορές πιο επιβλαβές από το διοξείδιο του άνθρακα όσον αφορά το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η ομάδα του Μπορούμε θα συνεχίσει με επιμονή και ενθουσιασμό να εφαρμόζει και να προωθεί τις βέλτιστες λύσεις για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων!


* «Ιεράρχηση για την προτεραιοποίηση των στρατηγικών σχετικά με τα πλεονάσματα τροφίμων, τα υποπροϊόντα και την πρόληψη αποβλήτων τροφίμων»

 
Πηγές
: European Commission, Brief on food waste in the EU, 2020 / European Commission, EU actions against food waste, Food waste measurement