;

Έρευνα για το επίπεδο γνώσης μαθητών & εκπαιδευτικών γύρω από τη σπατάλη τροφίμων

Παρ 09 Σεπτεμβρίου 2022

Πόσο ενημερωμένοι είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί για το φαινόμενο της σπατάλης τροφίμων; Γιατί οι περισσότεροι το συνδέουν μόνο με την κοινωνικό αντίκτυπο αγνοώντας άλλες δυο σημαντικές διαστάσεις; Την περιβαλλοντική επιβάρυνση και τη σπατάλη χρημάτων;

Στο πλαίσιο του Erasmus + έργου FOOD RESCUE, οι συμμετέχοντες στο έργο από Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρο, Αυστρία και Ολλανδία πραγματοποιήσαμε έρευνα με στόχο να διερευνήσουμε το επίπεδο γνώσης των εκπαιδευτικών και των μαθητών γύρω από το θέμα της σπατάλης τροφίμων.

Από την έρευνα στην οποία συμμετείχαν 92 εκπαιδευτικοί, αποδεικνύεται ότι οι περισσότεροι δε γνωρίζουν το συσχετισμό μεταξύ σπατάλης τροφίμων και οικονομικής σπατάλης και αρνητικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Επίσης, μόνο το 30% των εκπαιδευτικών είναι εξοικειωμένοι με τη μέθοδο Youth Participation και το 28% για το STEM maker education.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήσαμε σε 397 μαθητές, βάσει των οποίων τα παιδιά δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον να ενημερωθούν για την προστασία των ζώων, ενώ το 83% των ερωτηθέντων έχει συμμετάσχει σε περιβαλλοντικές δράσεις. Αν και σε υψηλό ποσοστό (89%) έχουν βασικές γνώσεις γύρω από τη σπατάλη τροφίμων, εντούτοις το συνδέουν περισσότερο με την κοινωνική παρά την περιβαλλοντική και οικονομική διάσταση.

Είναι θετικό ωστόσο ότι το 56% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και σίγουρα πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Στόχος της παραπάνω έρευνας είναι να εντοπίσουμε τα κενά πληροφόρησης που υπάρχουν στη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα και να σχεδιάσουμε ένα στοχευμένο και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για τα απόβλητα τροφίμων, την κλιματική κρίση, εργαλεία συμμετοχής νέων, πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, ώστε να τεθούν οι βάσεις για την καλλιέργεια κλιματικού αλφαβητισμού και την υιοθέτηση αρχών βιώσιμης και υπεύθυνης κατανάλωσης από μαθητές και εκπαιδευτικούς.