;

Εκπαιδευτικό σεμινάριο δασκάλων στο πλαίσιο του έργου FOOD RESCUE

Παρ 06 Οκτωβρίου 2023

Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους του Μπορούμε είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών για το θέμα της σπατάλης των τροφίμων. Μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ «Food Rescue» μας δίνεται η ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα πρωτοποριακό πακέτο δραστηριοτήτων και πλούσιο ενημερωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς.

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Βιέννη στην οποία συμμετείχαν 20 δάσκαλοι δημοτικής εκπαίδευσης από 10 σχολεία από πέντε διαφορετικές χώρες. Αντάλλαξαν γνώσεις, εμπειρίες, συμμετείχαν σε βιωματικές δράσεις και μας έδωσαν την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις δραστηριότητες που δημιουργήσαμε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί προέρχονται από τα σχολεία που θα εφαρμόσουν πιλοτικά το πρωτοποριακό υλικό του FOOD RESCUE μέχρι το τέλος του 2023, ενώ στη συνέχεια η δική τους ανατροφοδότηση θα συμβάλει στην τελειοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.