;

Εκκίνηση εργασιών του ευρωπαϊκού έργου CULTIVATE

Πεμ 30 Μαρτίου 2023

Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που ξεκινάμε τις εργασίες στο CULTIVATE, ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά project καταγραφής, κατανόησης, βελτίωσης και προώθησης πρωτοβουλιών διάσωσης & προσφοράς τροφίμων, που έχουν δημιουργηθεί ποτέ!

Μέσω της συνεργασίας επιχειρήσεων, τοπικών αρχών, πρωτοβουλιών διαμοιρασμού, ερευνητών, καθώς και πολιτών στόχος είναι η ανάδειξη, ενίσχυση και θέση σε εφαρμογή κοινωνικής καινοτομίας, που συμβάλλει σε βιώσιμα & ανθεκτικά αστικά και περιαστικά συστήματα διατροφής.

 Στα επόμενα τέσσερα χρόνια, το Μπορούμε θα έχει τη μεγάλη τιμή και χαρά να συμμετέχει στο CULTIVATE ως μια από τις καινοτόμες και πιο αποτελεσματικές πρωτοβουλίες διάσωσης & προσφοράς τροφίμων  πανευρωπαϊκά, ανταλλάσσοντας γνώση και εμπειρία με τους πρωτοπόρους στην Ε.Ε., πάντα με στόχο τη συνεχή βελτίωσή μας.

 https://cultivate-project.eu/news/new-project-cultivates-the-change-for-a-sustainable-and-resilient-food-sharing/