;

Δίκτυο αλληλεγγύης χτίζουν τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής

Τετ 15 Φεβρουαρίου 2012
Η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής (ΕΞΑ-Α) και το ΜΠΟΡΟΥΜΕ δημιουργούν ένα δίκτυο συνεργασίας σε γειτονιές της Αθήνας μεταξύ φορέων (ιδρύματα - συσσίτια) που έχουν ανάγκη και των ξενοδοχείων-μελών της. Η πρωτοβουλία συντονίζει την απευθείας προσφορά βοήθειας από τα ξενοδοχεία για την κάλυψη βασικών αναγκών των ιδρυμάτων και συσσιτίων σε πολλές γειτονιές της πρωτεύουσας. Η ανταπόκριση είναι ήδη μεγάλη! Ήδη 25 ξενοδοχεία – μέλη της ΕΞΑ-Α έχουν ανταποκριθεί, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τους, δεν αδιαφορούν για τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που συμβαίνουν γύρω μας και θέλουν να βοηθήσουν. Σύντομα αναμένουμε τη συμμετοχή περισσότερων μελών. Η συνεισφορά είναι ουσιαστική και πολύτιμη! Το ΜΠΟΡΟΥΜΕ μέσα από την καθημερινή του επικοινωνία με τα Ιδρύματα και συσσίτια καταγράφει τις ανάγκες που υπάρχουν σε αυτά και η ΕΞΑ-Α στη συνέχεια τις κοινοποιεί στα μέλη της. Όποιο ξενοδοχείο έχει τη δυνατότητα, ανταποκρίνεται και κάνει τη σχετική προσφορά. Η κάθε προσφορά απαντά σε μια συγκεκριμένη ζωτική ανάγκη των ιδρυμάτων / συσσιτίων, και διευκολύνει τη καθημερινότητα των ιδρυμάτων και συσσιτίων, αφού τους επιτρέπει να είναι περισσότερο συγκεντρωμένοι στο βασικό τους έργο που είναι η φροντίδα των ανθρώπων χωρίς το άγχος και το βάρος της κάλυψης βασικών αναγκών. Παράλληλα εάν κάποιο ξενοδοχείο έχει κάποια είδη να προσφέρει επικοινωνεί με το ΜΠΟΡΟΥΜΕ ώστε να δοθούν σε κάποιο ίδρυμα ή συσσίτιο που τα έχει ανάγκη. Τα μέλη που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία προσφέρουν: Μερίδες φρεσκομαγειρεμένου φαγητού Σε εβδομαδιαία βάση, παρασκευάζουν γεύματα που τοποθετούν σε ειδικές συσκευασίες και τα οποία προσφέρουν σε κοντινά Ιδρύματα και συσσίτια που έχουν άμεση ανάγκη. Εξοπλισμό Ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται από τα Ιδρύματα / συσσίτια, τα ξενοδοχεία ανταποκρίνονται και προσφέρουν τον αντίστοιχο εξοπλισμό όποτε αυτό τους είναι διαθέσιμο. Μέχρι σήμερα τα μέλη της ΕΞΑ-Α που συμμετέχουν έχουν καλύψει πολλαπλές ανάγκες ιδρυμάτων προσφέροντας λευκά είδη, ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα.