;

«Μπορούμε στο Σχολείο»

Πεμ 25 Φεβρουαρίου 2021

Είναι ξεχωριστή η χαρά μας κάθε φορά που έχουμε τη δυνατότητα –μέσω του εκπαιδευτικού μας προγράμματος «Μπορούμε στο Σχολείο»- να συνομιλήσουμε με μαθητές σχετικά με το πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων και τους τρόπους πρόληψης και μείωσής της.

Τα παιδιά, πέρα ότι εμφανίζονται τα ίδια ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένα για το ζήτημα, γίνονται και οι καλύτεροι «πρεσβευτές» μας για τη διάδοση του μηνύματος -στην οικογένεια και τους γύρω τους- σχετικά με την υιοθέτηση μιας κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς.

Ανταποκρινόμενοι στις νέες συνθήκες που επιβάλλει η πανδημία (και τους συνακόλουθους περιορισμούς ως προς τη δική μας φυσική παρουσία στην τάξη), αλλά και προκειμένου να φτάσει το μήνυμά μας σε σχολεία σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, συνεργαζόμαστε με εκπαιδευτικούς ως πολύτιμους αρωγούς μας για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος.

Ειδικότερα, παρέχουμε σε ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς το εκπαιδευτικό υλικό και αφού κάνουμε μαζί τους την απαραίτητη προεργασία, στη συνέχεια υλοποιούν οι ίδιοι το πρόγραμμα με τους μαθητές τους.

Με τον τρόπο αυτό, χάρη στην πρωτοβουλία διδασκόντων καθηγητών, είχαν πρόσφατα τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, στη φυσική τάξη του σχολείου τους, μαθητές των Εκπαιδευτηρίων "Η Θεομήτωρ". Μέσα από φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό, που παρείχαμε, τα παιδιά προβληματίστηκαν, και άντλησαν πληροφορίες και γνώση για να επεξεργαστούν στη συνέχεια τα συνοδευτικά φύλλα εργασίας.

Αυτό που μας χαροποιεί πάντα είναι ο άμεσος θετικός αντίκτυπος αυτών των δράσεων, όπως καταγράφεται και από τις μαρτυρίες μαθητών, σχετικά με την αλλαγή της συμπεριφοράς και τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων στο σπίτι, μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Απευθύνουμε πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς (και γονείς) να επικοινωνήσουν μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]