;

Ανάγκες από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγίας Παρασκευής

Πεμ 22 Οκτωβρίου 2020

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής, λειτουργεί τον θεσμό του «Κοινωνικού Παντοπωλείου», στο οποίο είναι ωφελούμενες τετρακόσιες (400) οικογένειες και σε καθημερινή βάση «Κοινωνικό Μαγειρείο», το οποίο παράγει και διανέμει κατ’ οίκον περίπου εννιακόσιες (900) μερίδες έτοιμου γεύματος στους εκατόν είκοσι (120) ωφελούμενους -και τα υποστηριζόμενα μέλη- ευπαθών ομάδων : οικονομικά αδύναμοι, ασθενείς, ΑΜΕΑ, υπερήλικες, άστεγοι και γενικά άτομα που δεν είναι ικανά να παρασκευάσουν γεύματα σε καθημερινή βάση.

Δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν έκτακτες δυσκολίες με τις προμήθειές τους, ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν τους ωφελούμενούς τους για τον επόμενο μήνα, έχουν άμεση ανάγκη από τη στήριξή μας στα εξής είδη:

  • Ζυμαρικά
  • Όσπρια
  • Δημητριακά
  • Αλεύρι
  • Κονσέρβες
  • Ζάχαρη

'Οποιος δύναται να στηρίξει το έργο τους, μπορεί να επικοινωνήσει στο 210 6546342 ή στο 2132004594 με την κυρία Ρούφη Νεκταρία και την κυρία Γκίνη Αντωνία.