;

29η Σεπτεμβρίου, Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τις Απώλειες και τη Σπατάλη Τροφίμων

Παρ 29 Σεπτεμβρίου 2023

Η 29η Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Απώλεια και Σπατάλη Τροφίμων, συνεπώς είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για το Μπορούμε.

Ημέρα χαράς γιατί πλέον ολοένα και περισσότεροι ασχολούνται, ενημερώνονται και δραστηριοποιούνται για τη μείωση τη σπατάλης τροφίμων. Όταν ξεκινήσαμε πριν πάνω από 10 χρόνια νιώθαμε ότι είμαστε σχεδόν μόνοι μας στην Ελλάδα σε αυτόν τον αγώνα.

Ημέρα ανησυχίας γιατί, ενώ από το 2011 έχουμε σώσει περισσότερες από 70 εκατομμύρια μερίδες τροφίμων, τις οποίες προσφέραμε σε περισσότερους από 650 κοινωφελείς φορείς σε όλη την Ελλάδα, γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι της συνολικής σπατάλης και πως έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.

Ημέρα περηφάνιας γιατί πλέον έχουμε διάφορα προγράμματα στη διάθεση μας, όχι μόνο για να σώσουμε & να μειώσουμε τη σπατάλη τροφίμων (Διάσωση & Προσφορά Τροφίμων, Μπορούμε στη Λαϊκή, Μπορούμε στο Χωράφι), να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχετικά με το ζήτημα (Ενημερωτικό Πρόγραμμα «Καμία Μερίδα Φαγητού Χαμένη», Μπορούμε στο Σχολείο, Πρεσβευτής Μπορούμε), αλλά και για να δημιουργούμε τις συνθήκες συνεργασίας που είναι αναγκαίες για να αντιμετωπιστεί μία τόσο σύνθετη και πολυεπίπεδη πρόκληση (Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων, Σχήμα Πιστοποίησης "No Food Waste").

Ημέρα συλλογισμού σχετικά με το τι ακριβώς χρειάζεται ακόμα να γίνει στην Ελλάδα για να μείωσουμε τη σπατάλη τροφίμων, είτε είναι σε επίπεδο ενημέρωσης πολιτών, εκπαίδευσης μαθητών και στελεχών εταιρειών τροφίμων και εστίασης, είτε σε κανονιστικό επίπεδο. Μέσω της τιμητικής συμμετοχής μας από το 2016 στην EU Platform on Food Loss and Waste της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε στο σημείο που θα έπρεπε να βρισκόμαστε και για αυτό οφείλουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε καθημερινά.

Τέλος και πάνω από όλα τα άλλα, ημέρα ευγνωμοσύνης για τους αμέτρητους ανθρώπους που μας έχουν στηρίξει από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας όταν προτείναμε ένα μοντέλο διάσωσης & προσφοράς τροφίμων που δεν υπήρχε πουθενά στον κόσμο, για τους συνεργάτες σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, εταιρείες, κοινωφελείς φορείς και οργανώσεις που μας έχουν τιμήσει με τη συνεργασία και εμπιστοσύνη τους και κυρίως τους περισσότερους από 2.500 υπέροχους εθελοντές που μας έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια.