;

«Μπορούμε στο Σχολείο» για ένα καλύτερο αύριο

Παρ 07 Μαΐου 2021

Η κάθε πρόσκληση που δεχόμαστε από σχολεία που δείχνουν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα «Μπορούμε στο σχολείο» μας γεμίζει χαρά και αισιοδοξία!

Πλέον με τη δυνατότητα διαδικτυακής παρουσίασης είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε με σχολεία που βρίσκονται σε όλη τη χώρα. Πάντα με τη στήριξη των εκπαιδευτικών, έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τα παιδιά αναφορικά με τη σπατάλη τροφίμων, τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά.

Κατά τον μήνα Απρίλιο πραγματοποιήσαμε 4 διαδικτυακές παρουσιάσεις σε 67 μαθητές, οι οποίοι ενημερώθηκαν αναφορικά με το πρόβλημα και τα αίτια της σπατάλης τροφίμων, και ανακάλυψαν τρόπους με τους οποίους μπορούν και οι ίδιοι να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ιδιαίτερες ήταν οι παρουσιάσεις σε σχολείο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σε σχολείο Κωφών και Βαρήκοων στη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά μας συγκίνησαν με τις παρεμβάσεις, τις ερωτήσεις και τα έργα ζωγραφικής τους.

Ο άμεσος θετικός αντίκτυπος αυτών των παρουσιάσεων και ο ενθουσιασμός των παιδιών είναι για εμάς ελπιδοφόρο μήνυμα πως η νέα γενιά επιθυμεί να αλλάξει συνήθειες για ένα καλύτερο μέλλον.

Απευθύνουμε πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, ώστε να επικοινωνήσουν μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]