;

Εκκίνηση του Eυρωπαϊκού προγράμματος «SavingFood»!

Δευ 28 Μαρτίου 2016
Με περισσή χαρά σας ανακοινώνουμε τη συμμετοχή του Μπορούμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «SavingFood», το οποίο ξεκίνησε επίσημα τον περασμένο Ιανουάριο, και θα έχει διάρκεια δύο χρόνια. Το «SavingFood» έχει ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου «Horizon 2020», το οποίο χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία που δρομολογήθηκε ποτέ στην Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, το SavingFood στοχεύει στην προώθηση μίας κοινωνικά υπεύθυνης λύσης στο ζήτημα της σπατάλης τροφίμων, αναπτύσσοντας μία δικτυωμένη κοινότητα ποικίλων φορέων αλλά και ατόμων, η οποία μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσης, της ευαισθητοποίησης και της αλλαγής του τρόπου συμπεριφοράς των πολιτών, αλλά και της προσφοράς κατάλληλων κινήτρων θα διευκολύνει την αναδιανομή του περισσευούμενου φαγητού προς όφελος των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.  Κατά τη διάρκεια του προγράμματος SavingFood θα αναπτυχθεί μία νέα πλατφόρμα που θα έχει ως βάση τον καινοτόμο τρόπο λειτουργίας του Μπορούμε, δηλαδή τον άμεσο τρόπο για τη διάσωση και προσφορά τροφίμων - χωρίς τη χρήση αποθηκών ή ιδιόκτητων οχημάτων - αλλά λειτουργώντας ως ο κόμβος επικοινωνίας ανάμεσα σε οποιονδήποτε έχει περισσευούμενο φαγητό και σε κοινωφελείς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν ανάγκη από τρόφιμα. 

Στόχος της πλατφόρμας είναι η μεγιστοποίηση της ποσότητας τροφίμων που μπορούν να σωθούν και προσφερθούν σε όλη την Ελλάδα, με την παράλληλη ελαχιστοποίηση του κόστους και της απαιτούμενης προσπάθειας τόσο για τους δωρητές όσο και για τους αποδέκτες τροφίμων.

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν επτά εταίροι από τέσσερεις ευρωπαϊκές χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Ουγγαρία, και Ελλάδα), ενώ η πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα εφαρμοστεί πιλοτικά στις χώρες αυτές ούτως ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες των τελικών χρηστών προτού προωθηθεί περαιτέρω.

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η προτεινόμενη μέθοδος διάσωσης και προσφοράς τροφίμων να υιοθετηθεί και από άλλους οργανισμούς στην Ευρώπη οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, με στόχο την μεγιστοποίηση της ποσότητας φαγητού που μπορεί να σωθεί και προσφερθεί στην Ε.Ε. σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη.

Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για να ενημερώνεστε για τα νέα του προγράμματος αυτού, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος ή/και να ακολουθήσετε τη σελίδα του SavingFood στο facebook.