Σημαντικό το περιθώριο μεγαλύτερης αξιοποίησης περισσευούμενων τροφίμων για κοινωφελή σκοπό

wrapΕκατοντάδες χιλιάδες τόνοι περισσευούμενων τροφίμων,  κατάλληλων για κατανάλωση, θα μπορούσαν να σώζονται κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και να αξιοποιούνται για την επισιτιστική στήριξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας του Waste & Resources Action Programme (WRAP) για την ποσοτικοποίηση του πλεονάσματος και της σπατάλης τροφίμων, που προέρχονται από τη βιομηχανία τροφίμων και το λιανικό εμπόριο.

Ειδικότερα, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2015 από τους 270.000 τόνους περισσευούμενων τροφίμων, δυνητικά κατάλληλων για αναδιανομή, μόλις 47.000 τόνοι δόθηκαν σε κοινωφελείς φορείς για την επισιτιστική στήριξη ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Όπως επισημαίνει το WRAP, ακόμη και μετά τις εντεινόμενες προσπάθειες πρόληψης της σπατάλης, θα υπάρχει δυνατότητα τετραπλασιασμού των αναδιανεμόμενων τροφίμων, που θα αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 360 εκατ. μερίδες.

Επίσης, εκτιμάται ότι πάνω από το ήμισυ (1,1 εκ των 1,9 εκατ. τόνων) της σπατάλης τροφίμων και ποτών, που προέρχονται από τη βιομηχανία τροφίμων (0,9 εκατ. τόνοι) και το λιανικό εμπόριο τροφίμων (0,2 εκατ. τόνοι), είναι δυνατόν να αποτραπεί. Μεταξύ των κλάδων της βιομηχανίας τροφίμων με τα υψηλότερα ποσοστά σπατάλης που μπορεί να αποτραπεί, εμφανίζονται τα γαλακτοκομικά προϊόντα (200.000 τόνοι), ακολουθούμενα από κρέας, πουλερικά και ψάρια (160.000), ξηρά προϊόντα ραφιού, νωπά φρούτα & λαχανικά προς μεταποίηση, καθώς και είδη αρτοποιείου, κέικ και δημητριακά.

Σύμφωνα με το WRAP, συμβουλευτικό φορέα της βρετανικής κυβέρνησης, τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι τομείς της παρασκευής τροφίμων και του εμπορίου λιανικής στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι αποτελεσματικοί, καθώς εμφανίζουν χαμηλό ποσοστό (5%) περισσευούμενων τροφίμων και σπατάλης, ενώ τα πρόσφατα ποσοτικά στοιχεία επιβεβαιώνουν σημαντική μείωση της σπατάλης.

Ωστόσο, προφανώς και υπάρχει περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του WRAP, ο συνδυασμός α) πρόληψης δημιουργίας σπατάλης, β) αυξημένης αναδιανομής περισσευούμενου φαγητού σε ανθρώπους και γ) χρησιμοποίησης ως ζωοτροφής μη κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση περισσεύματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση κατά 23% της συνολικής σπατάλης τροφίμων (και 42% της σπατάλης που μπορεί να αποτραπεί).

Σημειώνεται σχετικά , ότι η λεγόμενη Δέσμευση Courtauld προβλέπει μείωση 20% της σπατάλης τροφίμων μέχρι το 2025. Βάσει της εθελοντικής συμφωνίας Courtauld 2025 αυτοδεσμεύονται φορείς που εκπροσωπούν όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο – από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή- να καταστήσουν την παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων και ποτών περισσότερη βιώσιμη.

Με αφορμή την εν λόγω έρευνα, επισημαίνεται εκ νέου ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμος εμπεριστατωμένος ποσοτικός προσδιορισμός και ανάλυση των αιτίων σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα στα επιμέρους στάδια της επισιτιστικής αλυσίδας (αγροτική παραγωγή, μεταποίηση/παρασκευή, εστίαση, εμπόριο, νοικοκυριά). Σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση περισσευούμενων τροφίμων για κοινωφελή σκοπό, αξίζει να σημειωθεί ότι το Μπορούμε έσωσε και προσέφερε το 2015 συνολικά 3.768.000 μερίδες φαγητού, αυξάνοντας κατά 290% την προσφορά επισιτιστικής στήριξης σε σχέση με το 2014.

Πηγή: WRAP