88 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων καταλήγουν στα σκουπίδια κάθε χρόνο, σύμφωνα με την έρευνα του προγράμματος FUSIONS

FUSIONS_logoΤο πρόγραμμα FUSIONS, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., δημοσίευσε σήμερα (31/3) μία επικαιροποιημένη εκτίμηση της συνολικής ποσότητας τροφίμων που καταλήγει στα σκουπίδια εντός των 28 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την έρευνα του προγράμματος, συνολικά 88 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων καταλήγουν στα σκουπίδια κάθε χρόνο, ποσότητα που αντιστοιχεί χρηματικά σε περίπου 143 δισεκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, 47 εκατομμύρια τόνοι πετάγονται κάθε χρόνο από τα νοικοκυριά, τα οποία είναι υπεύθυνα για το μεγαλύτερο ποσοστό επί της συνολικής σπατάλης (53.4%). Μαζί με τις εταιρίες εστίασης και το λιανεμπόριο, τα νοικοκυριά ευθύνονται συνολικά για το 70% της συνολικής σπατάλης εντός της Ε.Ε. Αυτοί είναι και οι τομείς τους οποίους αφορά η οδηγία των Ηνωμένων Εθνών για Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία στοχεύει σε 50% μείωση της σπατάλης τροφίμων, στο επίπεδο του εμπορίου και των καταναλωτών, έως το 2030.

Σύμφωνα με την έρευνα, κάθε πολίτης σπαταλά κατά μέσο όρο 173 κιλά φαγητού τον χρόνο. Συνεπώς, και εάν λάβουμε υπόψη μας πως η συνολική μέση ποσότητα τροφίμων που παράγεται ανά άτομο ανέρχεται στα 865 κιλά ανά έτος, η ποσότητα τροφίμων που σπαταλάται στα νοικοκυριά ανέρχεται στο 20% επί των συνολικών παραγόμενων τροφίμων.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, πως ακόμη και σήμερα υπάρχει έλλειψη επίσημων στοιχείων αναφορικά με τη σπατάλη τροφίμων, καθώς μόλις ένα στα τέσσερα κράτη – μέλη διαθέτει επαρκή δεδομένα. Κατά συνέπεια, είναι εμφανής η αναγκαιότητα πραγματοποίησης αντίστοιχων μετρήσεων και στις υπόλοιπες χώρες, προκειμένου να έχουμε μία όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εικόνα του προβλήματος.