Μπορούμε στο Σχολείο

Σκοπός

Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση παιδιών για το θέμα της σπατάλης του φαγητού, τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά

Γιατί;

> Η εκπαίδευση των παιδιών στις παραπάνω αξίες είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη μίας κοινωνίας που θα τις ενστερνίζεται στο μέλλον

> Μέσα από τις βιωματικές δραστηριότητες των προγραμμάτων τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν για το πρόβλημα της σπατάλης φαγητού, να διερευνήσουν και να γνωρίσουν τα αίτια του και να μάθουν ποιες είναι οι πιθανές λύσεις και οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος

> Τα παιδιά έχουν την ικανότητα να είναι ο δίαυλος αλλαγής συμπεριφορών σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων στο σπίτι τους

Πως;

> Για την υλοποίηση του προγράμματος έχει δημιουργηθεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό με χρήσιμες πληροφορίες για το θέμα της σπατάλης φαγητού και ποικίλες δραστηριότητες (λεκτικές ασκήσεις, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, δραστηριότητες έκφρασης συναισθημάτων και ιδεών κλπ.), πάνω στις σχετικές θεματικές ενότητες

> Το εκπαιδευτικό υλικό περιέχει 2 διαφορετικά προγράμματα, μικρής (1-2 ώρες) και μεγάλης διάρκειας (4-8 ώρες), τα οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες του εκάστοτε σχολείου σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό

Μπορείς να βοηθήσεις!

Εάν ενδιαφέρεσαι να πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «Μπορούμε στο Σχολείο» και στο δικό σου σχολείο, επικοινώνησε μαζί μας στο 210 3237805 ή στο info@boroume.gr προκειμένου να συζητήσουμε την οργάνωση του προγράμματος και το περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες της κάθε τάξης